Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Jäsenet

Jäsenet

Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja yli kahdeksastakymmenestä yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia.

– Lue tästä lisää miksi kannattaa liittyä NSS:n jäseneksi!

– Jäsenhankintakampanja 2021
Osallistu jäsenhankintakampanjaan ja suosittele sähkösuunnittelijoita tai suunnittelutoimistoja uusiksi jäseniksi Sähkösuunnittelijat NSS ry:hyn! Kilpailussa on kaksi sarjaa: henkilöjäsensarja ja toimistojäsensarja. Voit osallistua kumpaankin sarjaan samanaikaisesti. Kilpailun tuloksen ratkaisee se, monenko jäsenhakemuksen takaa suosittelijatiedoista löytyy nimesi.
Kolme eniten jäsensuositteluja jäsenhakemuksiin aikaansaanutta kummassakin sarjassa voittaa Delicard Premium lahjakortin (arvo 69,50 € + alv).
Aloita jäsenhankinta vaikkapa oman toimistosi suunnittelijoista! Kannattaa miettiä myös olisiko joku tuttu suunnittelutoimisto mahdollisesti jäsenyyden ulkopuolella…

NSS ry:n jäseniä voivat olla:

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä sähköteknisellä alalla suunnittelu-, tutkimus-, valvonta-, opetus-, rakennuttamis- tai tarkastustoimintaa suorittava henkilö, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus itsenäisesti suortitettavista ja vaativista alan suunnittelu-, tutkimus-, valvonta- tai tarkastustehtävistä sekä DI:n, insinöörin tai teknikon tutkinto.

– Ehdokasjäsenet: Yhdistyksen ehdokasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla pätevyysvaatimusten mukainen opiskelu on vielä kesken tai jolla ei ole vielä kahden vuoden kokemusta alalla suoritetusta työstä. Jos haet ehdokasjäsenyyttä, täytä henkilöjäsenhakemus ja mainitse lomakkeen lisätietoja-kohdassa, että haet ehdokasjäsenyyttä.

– Asiantuntijajäsenet: Asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka ammatillisen toiminnan voidaan katsoa myötävaikuttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseen.

– Toimistojäsenet: Toimistojäseneksi voidaan hyväksyä alalla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta toiminut päätoimisesti sähköteknistä suunnittelutoimintaa harjoittava yritys tai suunnittelualan yritys, jossa on sähköteknistä suunnittelutoimintaa päätoimisesti harjoittava yksikkö.

– Yhteistoimintajäsenet: Yhteistoimintayritysjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva oikeuskelpoinen yhteisö.

Lisätietoa jäseneksi liittymisestä NSS:n toimistosta webmaster@nssoy.fi.
Jäsenmaksut 2021 löydät tästä.

NSS ry edellyttää, että kaikki sen jäsenet noudattavat toiminnassaan SKOL ry:n julkaisemia FIDICin eettisiä sääntöjä.

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksen hyväksymä kilpailuoikeudellinen ohje yhdistyksen hallitukselle sekä työryhmille.